Get Adobe Flash player

กิจกรรม 2555

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 โครงการเยี่ยมติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อังคาร, 03 มิถุนายน 2014 1926
2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013 1922
3 โครงการประชุมวิเคราะห์จัดทำคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จันทร์, 27 พฤษภาคม 2013 1809
4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อังคาร, 30 เมษายน 2013 1691
 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพฯ