งานประกันคุณภาพและการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประเมินฯ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศด้านงานประกันฯ
สรุปวาระการประชุม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

DOWNLOAD

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

DOWNLOAD

หน้าถัดไป >>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
E-mail : qa-pcru@hotmail.com

TEL : 056-717113
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :